Erindringer omkring Nord, Oddermosen, Søndervang og Rørvig By - Om Hedemanden, gårde og husmandsbrug, sankeret, krigen og foreningslivet, mælkedreng på Billesborg - og udflugter til livet på Hesselø

Af: Annie Brydegaard Danielsen

Læseprøve

Beskrivelse

”Nord, Oddermosen, Mellemleddet og Søndervang er en upåagtet del af Odsherred i dag; men sådan var det ikke tidligere. De gårde, der ved udskiftningen, fik tildelt jord på Nord og Skredbjerg, fik tilknyttet husmænd til sig i Oddermosen. Hvor imod Søndervang blev først befolket efter udskiftningen af gårdene i Rørvig. Først langt op i 1800tallet blev Nakke Lynghede beboet. Fælles med bønderne i Nakke, havde de sankeret af sand og tang ved Skredbjerg og snekastningspligt af kommunens veje. Husmandsbevægelsens betydning for udvikling af levevilkårene for husmandsfamilier siden 1906 kan ikke påskønnes nok. Rørvig Sogns Kontrolforening blev stiftet i 1924 i kølvandet på Nakke Andelsmejeri og forbedrede økonomien i landbruget. I bogen får man den sidste lods fra Oddermosens livshistorie. Man får også mere kendskab til venner og fjender under og efter 2. Verdenskrig i Odsherred, O-grupperne og retsopgøret. Sejrsrusen afspejledes på Rørvig Fødeklinik. Befolkningstilvæksten krævede mere mad og flere dyner, derfor udviklede andefarmen i Bystedet sig til landets største farm. Man får også indblik i, hvordan det var at være mælkeforhandler i Rørvig, en by i et sogn med sommerhusvækst til gavn for håndværkerne. Feriegæsterne i træhusene, på campingpladserne og det ny Rørvig Motel fik omsætningen til at stige i forretningerne, i iskioskerne fra havnen langs Trolleskoven til Skærby. Om aftenen var der tid til at mødes i kortklubber. De unge dyrkede idræt og holdt ungdomsfester. Vinteren var stille og tid til fordybelse i den smukke natur. Hesselø har fået sit eget kapitel, fordi øboernes liv ikke kan sammenlignes med folks i resten af Rørvig Kommune. Og så måske alligevel…”

Yderligere informationer